Kassasystem

Digital detaljhandel

Kassasystem

Som handlare behöver man stabila och funktionella applikationer som både är kostnadseffektiva och flexibla när det gäller till hur snabbt det går att utveckla en befintlig produkt. Det behövs med andra ord en modern Retail-plattform som möjliggör hanterandet av flera olika kampanjtyper för produkter. Vårt POS-system, Point of Salessystem hanterar alla dessa krav.

Hårdvaran i POS är stabil, pålitlig och fungerar lika bra online som off-line. Systemet är användarvänligt och lättillgängligt med ett grafiskt gränssnitt som är enkelt att konfigurera till varje enskild kassör och verksamhetsbehov. Samtlig hårdvara såsom stationär dator, padda och mobil hanterar alla samma applikation.

Med kassalösning från Internetport får du den flexibilitet och enkelhet som du behöver för att hantera butikens samtliga behov över gränssnitt utan dyra konsultkostnader.