Digital detaljhandel

Installation på plats

Internetport tar ansvar för hela IT-installationen i butik, vid nyöppningar och butiksflyttar. Vi ser nätverksinstallation, dragning av el och nätverkskabel, kommunikation samt kassainstallationer som en naturlig del i vårt erbjudande. Våra projektledare och tekniker är erfarna och väl förtrogna med att hantera utrullningsplaner vilket inkluderar väl genomtänkta planerings-, genomförande- och rapporteringsfaser. Vi vet att tiden är viktig för dig därför förbereder vi allt installationsmaterial i förväg för att minimera tiden på plats. Internetport är helt enkelt din professionella och serviceanpassade one-stop-shop vid allt som rör IT.