Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}
Klicka här för mer info

Digital detaljhandel

Integration affärssystem

För att lyckas på resan mot framtidens affärssystem är effektiva integrationskoncept och helhetsförståelse viktiga framgångsfaktorer. Det innebär att företag redan idag bör prioritera flexibla system- och integrationslösningar som möjliggör att du direkt kan agera och kommunicera ut eventuella affärsmässiga förändringar såväl till kunder som leverantörer och andra samarbetspartners.
Tack vare lång erfarenhet av effektiva integrationsprojekt samt stor teknisk kompetens inom integrationsmjukvara och affärssystem har Internetport det som krävs för att hjälpa dig att skapa en optimal digital arkitektur. Förenklat väver våra tekniker det osynliga spindelnät av användarvänliga IT-lösningar som sammantaget förenklar administration, minskar dubbelarbete och ger dig ökad synlighet ut mot kund.