Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}
Klicka här för mer info

Tre av fyra har tillgång till snabbt bredband

Tre av fyra har tillgång till snabbt bredband

Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter. 2017 hade 77 procent av hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s, visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

Totalt har cirka 72,4 procent av hushållen tillgång till fiber. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år. Snabbast är ökningen i Blekinge län, från 49,7 procent till 66,5 procent. Även Jönköpings och Hallands län visar ökningar med 10 respektive 9,7 procentenheter under 2017.

Läs mer på PTS’s hemsida.

Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset har vi infört en rad försiktighetsåtgärder...

Läs mer