Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}
Klicka här för mer info

Internetport Office365 Backup från Veeam

Internetport Office365 Backup från Veeam

 

Internetport erbjuder sina kunder Backup på sina Office365-licenser!

Med Microsoft 365 är det dina data – du styr dem – och det är ditt ansvar att skydda dem. Veeam® Backup for Microsoft 365 eliminerar risken för att du förlorar åtkomst till och kontroll över dina Microsoft 365-data, inklusive Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business och Microsoft Teams och ser till att dina data alltid är skyddade och tillgängliga.

Skydda dina Microsoft 365-data från oavsiktlig radering, säkerhetshot och luckor i lagringspolicyer. Snabbt återställa enskilda Microsoft 365-objekt och filer med branschledande återställningsflexibilitet. Uppfylla lag- och efterlevnadskrav med effektiv eDiscovery av säkerhetskopierade Microsoft 365-arkiv.

Ett av många problem O365 Backup från Internetport löser

Om du tar bort en användare, oavsett om du menade det eller inte, replikeras den raderingen över nätverket, tillsammans med raderingen av deras OneDrive för företag-konto och brevlåda. Inbyggda papperskorgar och versionshistorik som ingår i Microsoft 365 kan bara skydda dig från dataförlust på ett begränsat sätt, vilket kan förvandla en enkel återställning från en ordentlig säkerhetskopia till en stor problem efter att Microsoft 365 har raderat geografiskt redundant uppgifterna för alltid, eller om lagringsperioden har passerat. Det finns två typer av borttagningar i Microsoft 365-plattformen, mjuk radering och hård radering. Ett exempel på mjuk borttagning är tömma mappen Borttagna objekt. Det kallas också ”Permanent raderad”. I det här fallet är permanent inte helt permanent, eftersom föremålet fortfarande kan hittas av administratör. En hård radering är när ett objekt är taggat för att rensas från brevlådedatabasen helt. När detta händer är det så oåterkallelig, punkt.

Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset har vi infört en rad försiktighetsåtgärder...

Läs mer