Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}

IP-telefoni

Vi tar förtillfället inga nya beställningar av IP-Telefoni

Vi tar för tillfället inte emot några nya beställningar med anledning av att vår telefoniinfrastruktur behöver uppgraderas innan vi har kapacitet att ta emot fler kunder.