Detaljhandel (Retail)

Integration affärssystem

Effektiv integration och helhetsförståelse är framgångsfaktorer på resan mot framtidens affärssystem. Integration är strategiskt viktigt och för att företaget direkt ska kunna agera på förändringar krävs det flexibla lösningar med möjlighet att omedelbart kunna effektivisera kommunikationen med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Tack vare lång erfarenhet av snabba och effektiva integrationsprojekt samt mycket hög kompetens inom både integrationsmjukvara och affärssystem kan vi ta helhetsgrepp kring hela företagets integrationsprocesser. Vi brinner för kommunikation och tydlighet i integrationsprojekt vilket gång på gång visat sig helt avgörande för att leverera i tid och mot budget.

Internetports styrka är att vi är snabba, flexibla, och förstår både tekniken och affärsprocesserna. Vi gör integration enkelt för er och guidar er till effektiva processer i framtidens affärssystem. Våra integrationslösningar blir snabbt verklighet och skapar affärsnytta genom effektivare kommunikation.

Service Desk/Telefonsupport

Servicedesk och Helpdesk från Internetport är en mycket uppskattad helpdesk med snabba responstider och en utpräglad servicekultur. Den höga tekniska kompetensen leder smidigt fram till lösningar utan att ärenden behöver lämnas vidare eller eskaleras. Vår låga personalomsättning skapar med tiden en nära relation mellan våra kunder och de tekniker som jobbar i fjärrstödet. Proaktiv och automatiserad IT-drift med övervakning 24/7 uppnås med vårt helpdesk/managementverktyg.

Kassasystem

Som handlare behöver man stabila och funktionella applikationer som samtidigt är kostnadseffektiva och flexibla när det gäller hur snabbt man kan utveckla en befintlig produkt. Med andra ord, man behöver en modern retailplattform. Internetport levererar POS system med höga krav på dessa egenskaper.

Våra system är lätta att använda och lätta att lära sig. Det grafiska gränssnittet är lätt att konfigurera, anpassa till varje kassör och varje verksamhetsbehov. Stationär, tablet och mobil, de delar alla samma applikation.

Tack vare flexibiliteten och enkelheten att konfigurera passar vår kassalösning för olika behov även inom butiken och olika gränssnitt utan dyra konsultkostnader.

Installation på plats

Vi tar ansvar för hela IT-installationen i butik vid nyöppningar och butiksflyttar. Kommunikation, nätverksinstallation, dragning av el och nätverkskabel och kassainstallationer ser vi som en naturlig del i vårt erbjudande. Från planering till genomförande och rapportering. Vi utför arbetet på tider som passar er verksamhet och minimerar tiden på plats genom att förbereda installationsmaterial i förväg. Våra projektledare och tekniker är vana att hantera omfattande utrullningsplaner.

Skicka ett meddelande