Tjänster

Inom tjänster erbjuder vi lösningar för er som önskar lägga ut hela driftansvaret externt eller för er som fortsatt vill ansvara för er egen lösning och endast vill köpa till extra tjänster.

Systemförvaltning

Med systemförvaltning ansvarar vi för funktionen på era servrar – hårdvara, operativsystem samt applikationer.

Om något inte fungerar som det ska är det vår sak att felsöka och åtgärda problemet. Med våra väl fungerande processer sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Läs mer om systemförvaltning
Systemförvaltning

Service Desk

Få support via telefon eller mejl.

Behöver ni ha en generell supporttjänst för era användare är det vår tjänst Service Desk som ni behöver. Med Service Desk kan användarna ringa och maila för att få hjälp med användarrelaterade frågor direkt från våra supporttekniker. Tjänsten finns till fast eller löpande kostnad – allt utifrån era behov.

Läs mer om service desk

IT-Konsulter

Våra konsulter hjälper er med allt från att montera och racka era co-location servrar till design av redundanta WAN och HA-Serverkluster.

Vi har en bred och djup erfarenhet av IT-drift. Vi samarbetar dessutom med andra IT-konsultbolag för att komplettera upp vid speciella krav.

Läs mer om IT-konsultation
IT-Konsulter
IT-Outsourcing

IT-Outsourcing

Vi agerar som om vi vore er interna IT avdelning.

Tillsammans med er tar vi fram omfattningen av outsourcingen samt vilka övergripande SLA-nivåer som skall tillämpas. Vi använder oss av våra standardtjänster med systemförvaltning i kombination med IT-konsulter och Service Desk för att skapa den bästa lösningen för er utifrån tillgänglighet, funktion och kostnad.

Läs mer om IT-Outsourcing