Tjänster

Inom tjänster erbjuder vi lösningar för er som önskar lägga ut hela driftansvaret externt eller för er som fortsatt vill ansvara för er egen lösning och endast vill köpa till extra tjänster.

Systemförvaltning

Med systemförvaltning ansvarar vi för funktionen på era servrar – hårdvara, operativsystem samt applikationer.

Om något inte fungerar som det ska är det vår sak att felsöka och åtgärda problemet. Med våra väl fungerande processer sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Systemförvaltning

Med systemförvaltning ansvarar vi för funktionen på era servrar – hårdvara, operativsystem samt applikationer.

Om något inte fungerar som det ska är det vår sak att felsöka och åtgärda problemet. Med våra väl fungerande processer sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Om något inte fungerar som det ska är det vår sak att felsöka och åtgärda problemet. Med våra väl fungerande processer sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

För att du som kund inte ska hamna i en situation där olika leverantörer skyller på varandra erbjuds den här tjänsten enbart i våra egna datacenter och på hårdvara som vi själva levererat.

Innan projektet startar gör vi en övergripande översyn av den kravspecifikation ni har. Därefter sammanställer vi ett förslag på rekommenderade lösningar med tillhörande SLA-nivåer.

När vi är överens om en lösning och en kostnad installerar vi samtliga system. Sedan lämnar vi över till er för testning så att ni kan kontrollera att systemet fungerar som förväntat. Så fort ni behöver ha något gjort i systemet i egenskap av administratör kontaktar ni vår driftavdelning som säkerställer att ändringar och kompletteringar blir korrekt gjorda. Samt att dessa blir dokumenterade så att underhåll kan genomföras på ett bra sätt.

Exempel på tjänster som kan ingå i ett systemförvaltningsavtal:

 • Installation av servrar.
 • Installation och underhåll av operativsystem.
 • Installation och säkerhetsuppdatering av serverapplikationer.
 • Byte och reparation av trasig hårdvara.
 • Administration och övervakning av brandvägg.
 • Uppsättning av backup och övervakning att den fungerar.
 • Administration av användarkonton och rättigheter.
 • Övervakning.
 • Dokumentation.

Tjänsten erbjuds till en fast månadskostnad för att förenkla för alla inblandade parter. Månadskostnaden ändras endast om tjänstens utformning förändras eller kompletteras med fler komponenter än tidigare.

Systemförvaltning

Kontakta ossSystemförvaltning

Med systemförvaltning ansvarar vi för funktionen på era servrar – hårdvara, operativsystem samt applikationer.

Om något inte fungerar som det ska är det vår sak att felsöka och åtgärda problemet. Med våra väl fungerande processer sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Systemförvaltning

Med systemförvaltning ansvarar vi för funktionen på era servrar – hårdvara, operativsystem samt applikationer.

Om något inte fungerar som det ska är det vår sak att felsöka och åtgärda problemet. Med våra väl fungerande processer sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Om något inte fungerar som det ska är det vår sak att felsöka och åtgärda problemet. Med våra väl fungerande processer sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

För att du som kund inte ska hamna i en situation där olika leverantörer skyller på varandra erbjuds den här tjänsten enbart i våra egna datacenter och på hårdvara som vi själva levererat.

Innan projektet startar gör vi en övergripande översyn av den kravspecifikation ni har. Därefter sammanställer vi ett förslag på rekommenderade lösningar med tillhörande SLA-nivåer.

När vi är överens om en lösning och en kostnad installerar vi samtliga system. Sedan lämnar vi över till er för testning så att ni kan kontrollera att systemet fungerar som förväntat. Så fort ni behöver ha något gjort i systemet i egenskap av administratör kontaktar ni vår driftavdelning som säkerställer att ändringar och kompletteringar blir korrekt gjorda. Samt att dessa blir dokumenterade så att underhåll kan genomföras på ett bra sätt.

Exempel på tjänster som kan ingå i ett systemförvaltningsavtal:

 • Installation av servrar.
 • Installation och underhåll av operativsystem.
 • Installation och säkerhetsuppdatering av serverapplikationer.
 • Byte och reparation av trasig hårdvara.
 • Administration och övervakning av brandvägg.
 • Uppsättning av backup och övervakning att den fungerar.
 • Administration av användarkonton och rättigheter.
 • Övervakning.
 • Dokumentation.

Tjänsten erbjuds till en fast månadskostnad för att förenkla för alla inblandade parter. Månadskostnaden ändras endast om tjänstens utformning förändras eller kompletteras med fler komponenter än tidigare.


Service Desk

Få support via telefon eller mejl.

Behöver ni ha en generell supporttjänst för era användare är det vår tjänst Service Desk som ni behöver. Med Service Desk kan användarna ringa och maila för att få hjälp med användarrelaterade frågor direkt från våra supporttekniker. Tjänsten finns till fast eller löpande kostnad – allt utifrån era behov.

Service Desk

Få support via telefon eller mejl.

Den support som är inkluderad i våra standardtjänster omfattar felanmälan av felande tjänst.

Behöver ni ha en generell supporttjänst för era användare är det vår tjänst Service Desk som ni behöver. Med Service Desk kan användarna ringa och maila för att få hjälp med användarrelaterade frågor direkt från våra supporttekniker. Service Desk-tjänsten finns till fast eller löpande kostnad – allt utifrån era behov.

Med vår tjänst Utökad Service Desk får ni möjligheten att felanmäla och initiera felsökning och åtgärd även utanför normal kontorstid. Vi svarar i telefon 24/7-365.

Kontakta oss

Service Desk

Få support via telefon eller mejl.

Behöver ni ha en generell supporttjänst för era användare är det vår tjänst Service Desk som ni behöver. Med Service Desk kan användarna ringa och maila för att få hjälp med användarrelaterade frågor direkt från våra supporttekniker. Tjänsten finns till fast eller löpande kostnad – allt utifrån era behov.

Service Desk

Få support via telefon eller mejl.

Den support som är inkluderad i våra standardtjänster omfattar felanmälan av felande tjänst.

Behöver ni ha en generell supporttjänst för era användare är det vår tjänst Service Desk som ni behöver. Med Service Desk kan användarna ringa och maila för att få hjälp med användarrelaterade frågor direkt från våra supporttekniker. Service Desk-tjänsten finns till fast eller löpande kostnad – allt utifrån era behov.

Med vår tjänst Utökad Service Desk får ni möjligheten att felanmäla och initiera felsökning och åtgärd även utanför normal kontorstid. Vi svarar i telefon 24/7-365.

IT-Konsulter

Våra konsulter hjälper er med allt från att montera och racka era co-location servrar till design av redundanta WAN och HA-Serverkluster.

Vi har en bred och djup erfarenhet av IT-drift. Vi samarbetar dessutom med andra IT-konsultbolag för att komplettera upp vid speciella krav.

IT-Konsulter

Våra konsulter kan hjälpa er med allt från att montera och racka era co-location servrar till design av redundanta WAN och HA-serverkluster.

Vi har en bred och djup erfarenhet av IT-drift. Vi samarbetar dessutom med andra IT-konsultbolag för att komplettera upp vid speciella krav.

Exempel på uppdrag:

 • Design av WAN-, telefoni- och serverlösningar

 • Implementering av designad lösning i vårt eller ert datacenter

 • Co-Location-tjänster som rackning, hårddiskbyten, ominstallationer, omstarter…

 • Fjärrsupport

 • IT-tekniker på plats vid behov.

IT-Konsulter

Kontakta  oss

IT-Konsulter

Våra konsulter hjälper er med allt från att montera och racka era co-location servrar till design av redundanta WAN och HA-Serverkluster.

Vi har en bred och djup erfarenhet av IT-drift. Vi samarbetar dessutom med andra IT-konsultbolag för att komplettera upp vid speciella krav.

IT-Konsulter

Våra konsulter kan hjälpa er med allt från att montera och racka era co-location servrar till design av redundanta WAN och HA-serverkluster.

Vi har en bred och djup erfarenhet av IT-drift. Vi samarbetar dessutom med andra IT-konsultbolag för att komplettera upp vid speciella krav.

Exempel på uppdrag:

 • Design av WAN-, telefoni- och serverlösningar

 • Implementering av designad lösning i vårt eller ert datacenter

 • Co-Location-tjänster som rackning, hårddiskbyten, ominstallationer, omstarter…

 • Fjärrsupport

 • IT-tekniker på plats vid behov. 

IT-Outsourcing

Vi agerar som om vi vore er interna IT avdelning.

Tillsammans med er tar vi fram omfattningen av outsourcingen samt vilka övergripande SLA-nivåer som skall tillämpas. Vi använder oss av våra standardtjänster med systemförvaltning i kombination med IT-konsulter och Service Desk för att skapa den bästa lösningen för er utifrån tillgänglighet, funktion och kostnad.

IT-Outsourcing

Vill ni slippa tänka på IT frågor kan ni outsourca hela eller delar av er IT-miljö till oss på Internetport. Vi agerar som om vi vore er interna IT avdelning.

Tillsammans med er tar vi fram omfattningen av outsourcingen samt vilka övergripande SLA nivåer som skall tillämpas. Vi använder oss av våra standardtjänster med systemförvaltning i kombination med IT-konsulter och Service Desk för att skapa den bästa lösningen för er utifrån tillgänglighet, funktion och kostnad.

Ni sköter er kärnverksamhet och Internetport ser till att ni har ett väl fungerande IT stöd.

IT-Outsourcing

Kontakta oss

IT-Outsourcing

Vi agerar som om vi vore er interna IT avdelning.

Tillsammans med er tar vi fram omfattningen av outsourcingen samt vilka övergripande SLA-nivåer som skall tillämpas. Vi använder oss av våra standardtjänster med systemförvaltning i kombination med IT-konsulter och Service Desk för att skapa den bästa lösningen för er utifrån tillgänglighet, funktion och kostnad.

IT-Outsourcing

Vill ni slippa tänka på IT frågor kan ni outsourca hela eller delar av er IT-miljö till oss på Internetport. Vi agerar som om vi vore er interna IT avdelning.

Tillsammans med er tar vi fram omfattningen av outsourcingen samt vilka övergripande SLA nivåer som skall tillämpas. Vi använder oss av våra standardtjänster med systemförvaltning i kombination med IT-konsulter och Service Desk för att skapa den bästa lösningen för er utifrån tillgänglighet, funktion och kostnad.

Ni sköter er kärnverksamhet och Internetport ser till att ni har ett väl fungerande IT stöd. 

Kom i kontakt
med en av våra experter

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för just dina behov.