Systemförvaltning

Med systemförvaltning ansvarar vi för funktionen på era servrar – hårdvara, operativsystem samt applikationer.

Om något inte fungerar som det ska är det vår sak att felsöka och åtgärda problemet. Med våra väl fungerande processer sätter vi upp robusta system som övervakas, uppdateras och underhålls kontinuerligt.

För att du som kund inte ska hamna i en situation där olika leverantörer skyller på varandra erbjuds den här tjänsten enbart i våra egna datacenter och på hårdvara som vi själva levererat.

Innan projektet startar gör vi en övergripande översyn av den kravspecifikation ni har. Därefter sammanställer vi ett förslag på rekommenderade lösningar med tillhörande SLA-nivåer.

När vi är överens om en lösning och en kostnad installerar vi samtliga system. Sedan lämnar vi över till er för testning så att ni kan kontrollera att systemet fungerar som förväntat. Så fort ni behöver ha något gjort i systemet i egenskap av administratör kontaktar ni vår driftavdelning som säkerställer att ändringar och kompletteringar blir korrekt gjorda. Samt att dessa blir dokumenterade så att underhåll kan genomföras på ett bra sätt.

Exempel på tjänster som kan ingå i ett systemförvaltningsavtal:

  • Installation av servrar.
  • Installation och underhåll av operativsystem.
  • Installation och säkerhetsuppdatering av serverapplikationer.
  • Byte och reparation av trasig hårdvara.
  • Administration och övervakning av brandvägg.
  • Uppsättning av backup och övervakning att den fungerar.
  • Administration av användarkonton och rättigheter.
  • Övervakning.
  • Dokumentation.

Tjänsten erbjuds till en fast månadskostnad för att förenkla för alla inblandade parter. Månadskostnaden ändras endast om tjänstens utformning förändras eller kompletteras med fler komponenter än tidigare.

Systemförvaltning

Har du frågor om systemförvaltning?
Ring 0650-40 20 00

Gör en offertförfrågan