Bli återförsäljare

Vi tror på långvariga och bra relationer med våra återförsäljare. Vi har inga fasta priser utan allt skapas utifrån era behov och volym.

Det vi kan erbjuda är:

  • Flexibel avtalsstruktur: Vi fakturerar dig och du tar ut det du önskar ifrån din slutkund – alternativt provision då vi debiterar slutkund direkt.
  • Snabb återkoppling vid förfrågan: Du får en dedikerad kontaktperson hos oss.
  • Säljstöd i affären om det behövs.
  • Återförsäljning i samtliga områden: Bredband, servrar, IT-lösningar, med mera.

Intresserad? Kontakta oss på 0650-40 20 00 för mer information!