Brandvägg

Med vår brandväggstjänst får ni tillgång till en stabil övervakad brandväggstjänst utan större egna investeringar i vare sig pengar eller kunskap.

Vi sätter upp tjänsten och ser till att den fungerar som önskat.

Förutom alla traditionella brandväggsfunktioner finns även:

  • SSL VPN klienter
  • Intrångsdetektering (IDS). Detektera och larma när ditt nätverk är utsatt för en attack.
  • Intrångsskydd (IPS). Aktivera skyddsmekanismer automatiskt när ditt nätverk är utsatt för en attack.
  • Avancerad detektering av skadlig kod. Skydd på nätverket mot enheter som blivit infekterade av virus eller annan skadlig kod.
  • Antispam/mailtvätt. Förhindrar oönskade mail genom att scanna av mailtrafiken.

Skydda ert lokala nätverk

Om ni behöver förlänga brandväggsfunktionen till att även skydda ert lokala nätverk använder vi oss av en så kallad Remote Ethernet Device (RED). Vi placerar en RED box som ersätter en befintlig brandvägg i ert lokala nätverk. Med denna box skyddar den centrala brandväggstjänsten även hela ert lokala nätverk. Boxen kräver ingen lokal konfiguration utan knyts automatiskt till den centrala tjänsten och fungerar i praktiken som en mycket lång nätverkssladd.

Läs mer om säkerhetslösningar från vår leverantör Sophos…