DIGITAL TOTAL

Cybersäkerhet

I en alltmer digitaliserad och turbulent omvärld är frågan om cybersäkerhet ett måste för alla företag. Hur ser det ut i ditt företag? Har ni ett system som kontinuerligt skannar av interna och externa nätverk från potentiella hot?
För Internetport är säkerhet alltid prioriterad. Vi erbjuder en rad säkerhetslösningar som brandväggar, säkerhetssystem, molntjänster och ID-bevakning för identifiering av personer med särskild behörighet. Lösningar som inte bara skyddar mot sabotage utan även mot brand och olycka. Så vänta inte tills det är för sent. Kontakta oss redan idag.