DIGITAL komplement

Cybersäkerhet och backup

I en alltmer digitaliserad och turbulent värld är frågan om cybersäkerhet och backupsystem ett måste för alla företag. Hur ser detta ut i din verksamhet? Har ni ett system som kontinuerligt skannar interna och externa nätverk för potentiella hot? Om inte då är det hög tid att agera. Det som tagit dig år att bygga upp kan raseras med några knapptryck av en illvillig hackare.

För Internetport är säkerheten alltid en prioritet. Vi tillhandahåller säkerhetslösningar som brandväggar, säkerhetssystem, molntjänster och ID-övervakning för identifiering av personer med särskild behörighet. Koncept som inte bara skyddar mot sabotage utan även mot brand och olycka. Skjut inte upp din säkerhet. Kontakta oss idag för att skydda hjärtat i verksamheten.