Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}
Klicka här för mer info

Virtuella PCs- nu även för 3D CAD

Virtuella PCs- nu även för 3D CAD

En av de stora utmaningarna för IT idag är att kunna tillhandahålla flexibla arbetsplatser för nyckelkompetenser som t ex företagsledning, säljare och 3D CAD konstruktörer. Kraven på mobilitet och personligare val av arbetsverktyg såsom iPad/Mac/Hybrid Notebook osv står ofta i konflikt med traditionell IT.

Att använda VDI eller så kallade virtuella PCs är ett väl beprövat och uppskattat koncept för att få enkel tillgång till affärskritiska applikationer varifrån och på vilken dator man än är.
Denna lösning fungerar för alla typer av användare från de med basbehov till de med extrema krav.

Nu även för användare av avancerad 3D CAD och andra krävande behov.

Med Internetports 3D VDI tjänst får ni en fullständig Windows 7/8 eller Windows 10 Workstation med kraftig 3D grafikkapacitet.

Säkert tillgänglig varifrån som helst från valfri arbetsplats.

  • Valfri klient, PC/Mac eller valfri surfplatta/smartphone
  • Valfri plats, enbart Internetanslutning krävs..

Kontakta oss för en diskussion och personlig demonstration

Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset har vi infört en rad försiktighetsåtgärder...

Läs mer