Det går att flytta IP-adresser mellan servrar som är av samma typ. OpenVZ kan fritt flyttas mellan andra OpenVZ-servrar. Samma sak gäller kvm och VMware.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *