Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}
Klicka här för mer info

Det går att flytta IP-adresser mellan servrar som är av samma typ. OpenVZ kan fritt flyttas mellan andra OpenVZ-servrar. Samma sak gäller kvm och VMware.