Ska du använda en egen Gigaset IP-telefon för din IP-telefoni från Internetport så kan du utgå från skärmdumparna nedan. Exemplet nedan är för Gigaset C530IP.
Denna guide avser endast SIP (IP-Telefoni) kompatibla Gigaset basstationer.

Internetport Gigaset Konfiguration
Auth name och Username ska vara ditt SIP-konto från Internetport.
Auth password ska vara det lösenord som medföljt kontot.

Har du ej fått dessa uppgifter så kan du begära dom via support@internetport.se

När du konfigurera klart din SIP-Profil så går du på “Number assignment” och väljer den nykonfigurerade profilen för dina utgående samtal.

VIKTIGT! Du måste också gå in Dialing Plans och radera alla fördefinerade värden för att dessa inte ska orsaka att legitima samtal tvingas bli kopplad via RJ-11uttaget avsett för fasta telefonnät.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *