Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}
Klicka här för mer info

Alla påminnelser och inkassokrav bör betalas. Om du redan betalt kapitalbeloppet på fakturan räcker det att du betalar in mellanskillnaden med samma fakturanummer som står på påminnelsen eller inkassokravet.