Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}
Klicka här för mer info

För att få nätverk i telefonboxen kan du koppla den till en router eller medieomvandlare (där din fiberanslutning kommer in i hemmet).

Telefonboxens TELE-uttag (RJ11, vanlig tele-kabel) kopplas helst till det första telefonjacket, men kan kopplas till vilket telefonjack som helst – men ha i åtanke att IP-telefonin i så fall bara fungerar för samma telefonjack och efterkommande telefonjack. För att koppla telefonboxen till ett telefonjack behövs telefonpropp/mellanpropp.

IP-telefoni koppla in telefonbox

IP-telefoni till router

IP-telefoni basstation