Vi kan inte lämna några garantier på att detta kommer att fungera. I de flesta fall är det inga problem men vi råder dig ändå att rådfråga din larmoperatör om du är osäker på funktionaliteten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *