Normalt sett så blir ditt gamla telefoniabonnemang hos din nuvarande leverantör uppsagt från att de mottagit vår porteringsförfrågan. I samband med nummerflytt åligger det den telefonoperatör som förlorar numret att även säga upp det abonnemang som numret tillhörde. Om uppsägningen missats av din gamla operatör bör du kontakta företaget och påtala att numret flyttats därifrån och att abonnemanget därför borde vara uppsagt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *