Pågående störning
{{ status.name }} - {{ status.status_name}}
Klicka här för mer info

Antalet hushåll utan bredband har sjunkit

Antalet hushåll utan bredband har sjunkit

Antalet hushåll utan tillgång till fast bredband om minst 1 Mbit/s har sjunkit rejält de senaste tio åren, från 7.100 till färre än 90 hushåll.

Enligt den senaste bredbandskartläggningen hade mer än 99,99 procent av alla hushåll och 99,99 procent av alla arbetsställen i Sverige tillgång till internetuppkoppling om minst 1 Mbit/s i oktober 2016.

Underlag från PTS bredbandskartläggning 2016 visar att färre än 90 hushåll och arbetsställen saknade tillgång till grundläggande internet via fast teknik. Motsvarande siffra ett år tidigare var cirka 130 hushåll och arbetsställen. Den 1 oktober 2007 saknade cirka 7.100 hushåll och arbetsställen tillgång till grundläggande internet.

I likhet med tidigare års kartläggningar finns de flesta områden som fortfarande saknar grundläggande internet i Jämtland och Norrlands inland i övrigt. Antalet hushåll och arbetsställen som saknar tillgång till grundläggande internet via andra accesstekniker än satellit minskar över tid.

Vill du ta del av mer bredbandsstatistik, kolla rapporten från PTS.

IP-telefoni ökar också

Allt fler hushåll och företag överger den traditionella telefonin och sedan 2015 har det funnits fler abonnemang på ip-telefoni än på traditionell telefoni i Sverige. Den 31 december 2016 var 58 procent av alla privata abonnemang på fast telefoni ip-baserade. Motsvarande andel ett år tidigare var 56 procent. Enligt PTS så kommer andelen ip-telefoniabonnemang sannolikt att öka ytterligare under kommande år.

Läs hela rapporten här.

Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset har vi infört en rad försiktighetsåtgärder...

Läs mer