Bredbandsutbyggnad genom fiber- och mobilnät fortsätter. 2017 hade 77 procent av hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s, visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

Totalt har cirka 72,4 procent av hushållen tillgång till fiber. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år. Snabbast är ökningen i Blekinge län, från 49,7 procent till 66,5 procent. Även Jönköpings och Hallands län visar ökningar med 10 respektive 9,7 procentenheter under 2017.

Läs mer på PTS’s hemsida.